Langang (07.02.10. @18h)

Za sada je na programu samo prezentacija implementacije cl-javascripta, kompajlera na kojemu Iva i Aka rade protekla dva mjeseca. Uz prikaz funkcionalnosti bit će i relativno detaljan opis internalija i planova za dalje. Drugo predavanje još nije najavljeno, ali sigurno će se naći nešto.