Razmjena vještina (03.04.2010. @13-19)

Našli se Horza i ja na večernjoj pivici, upali u neke rasprave, te nam sinula ideja na koju smo se obojica nabrijali, te je odlučili sutra na razmjeni realizirati. Radi se o novom LTSP-u (Linux Terminal Server Project ), odlučili smo da ćemo na strojeve koju se nalaze u hacklabu posetirati zadnju aktualnu verziju LTSP-a, koji će biti upogonjen na beta verziji nadolazeće verzije ubuntu-a, radi se o verziji 10.04, koje je ujedno i novi LTS ubuntu.
Više o cijeloj priči sutra na razmjeni.

Vidim ose!