Razmjena vještina (24.07.2010 @13)

Da ne bude zabune -- razmjene ima, pauze nema! Iako počinje u 13h, preporuka je doći iza 15h.