Langang (03.10.10. @18h)

Tibor i Scala i David i Frane i monade i funkcionalno programiranje. Spašavaj se ko može. Ko ne može,  nedjelja 18h,  haklab u Mami. Vidimo se ...