G33koskop seminar (03.12.2011. @15:00): O arhivi i knjižnici

Dusan Barok je godinama prikupljao građu o medijskoj umjetnosti u Istočnoj i Centralnoj Evropi. Sto gigabajta. Hiljade bibliografskih zapisa. Ako Dušanovu medijsku arhivu ikad nađete na ThePirateBay.com činit će se ilegalnom bombo(no)m koju treba što prije ukrasti, ako naletite na njeno otvaranje na kuriranoj izložbi u lokalnoj galeriji prošetat ćete njome s palcem na bradi, ako vam Dušan na vrhu svog websajta ponudi dobar search bar sa shortcutom na bibtex referencu pisat ćete doktorat, ako dođete na g33koskop seminar o knjižnicama... ako dođete...

Program:
15:00 - Marcell Mars: Internet kao knjižnica, kibernaut kao knjižničar
16:00 - Dobrica Pavlinušić: Knjižnica danas
17:00 - Dusan Barok: Moja, tvoja, naša arhiva