HCRČ: Luabox - aplikacijski wrapper za Luu (15.12.2016. @ 19:30)

HCRČ je ponovo nervozan. Ovaj tjedan Frane II će nam govoriti o svom luaboxu - generičkom Lua aplikacijskom wrapperu sa podrškom za module, automatsko parsiranje argumenata, shell completion i još štošta. Osim zbog same biblioteke, projekt je zanimljiv i zbog inovativnoga načina exception handlinga koji ima potencijal da se izdvoji iz samog luaboxa i postane biblioteka za sebe.

Počinjemo u 19:30 u Hacklabu u Mami. Vidimo se!