HCRČ: Lua C API vs. FFI (29.12.2016. @ 19:30)

U blagdanskom izdanju HCRČ-a ćemo se baviti performansama callout tehnika koje nam nudi Lua(JIT). Je li bolje extendati ili embedati? C API ili FFI? Laž, velika laž ili benchmark? Nakon HCRČ-a bi sve moglo biti jasnije.

Kod će biti objavljen na našem GitLabu.

Počinjemo u 19:30 u Hacklabu u Mami. Vidimo se!